Διερμηνεί​​​ς και Μεταφραστές

Αν έχετε δυσκολία στην ομιλία ή την κατανόηση της αγγλικής γλώσσας, ή αν είστε κωφός, βαρήκοος ή έχετε μια διαταραχή της ομιλίας, ίσως να είναι δυνατόν να σας παρασχεθεί διερμηνέας για να σας βοηθήσει στη Δικαστική Επιτροπή Αστικών και Διοικητικών Υποθέσεων της Νέας Νότιας Ουαλίας (NCAT).

Ζητών​τας διερμηνέα

Αν είστε ένας από τους διαδίκους και χρειάζεστε διερμηνέα, το NCAT μπορεί να το οργανώσει αυτό για εσάς. Η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν.

Διερμηνείς της Αυστραλιανής Γλώσσας Κωφαλάλων (Auslan) μπορούν να κανονιστούν για διαδίκους με διαταραχές της ακοής ή της ομιλίας. 

Η αίτηση για διερμηνέα θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατό νωρίτερα. Όταν ζητείτε διερμηνέα θα πρέπει να μας πείτε τα εξής:

  • τη γλώσσα
  • τη διάλεκτο (εάν είναι απαραίτητο)
  • το φύλο του διερμηνέα (εάν είναι σημαντικό).

Εάν κάποιος από τους μάρτυρές σας ή ο αντιπρόσωπός σας (όπως για παράδειγμα ο διαχειριστής του ακινήτου) χρειάζεται διερμηνέα, θα πρέπει εσείς  ο ίδιος να κανονίσετε να φέρετε έναν κατάλληλα ειδικευμένο διερμηνέα. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του NCAT (NCAT Registry​).

Ο ρόλος του διε​ρμηνέα

Ο ρόλος του διερμηνέα είναι να γεφυρώσει το χάσμα επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα μέρη που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα.

Ο διερμηνέας πρέπει να:

  • Είναι αμερόληπτος. Ο διερμηνέας δεν μπορεί να βοηθήσει εσάς ή τον άλλο διάδικο. Μπορεί μόνο να διερμηνεύσει τα λόγια που χρησιμοποιεί το κάθε πρόσωπο.
  • Κρατεί όλα όσα λέγονται και διερμηνεύονται εμπιστευτικά.

Ο διερμηνέας δεν μπορεί:

  • Να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι από τα λεγόμενα, παρά μόνο να διερμηνεύσει ό,τι έχει ειπωθεί
  • Να σας παρέχει συμβουλές ή να δώσει τη γνώμη του/της ή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια
  • Να διεξάγει την ακροαματική διαδικασία 
  • Να σας μιλήσει εκτός της συνεδρίας συμβιβασμού ή της ακροαματικής διαδικασίας.

Μεταφρασ​τικές υπηρεσίες

Εάν χρειάζεστε να μεταφράσετε κάποια έγγραφα στα αγγλικά για την ακροαματική διαδικασία, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Multicultural NSW​ ή με άλλη επαγγελματική μεταφραστική υπηρεσία.

Εθνική Υπηρεσία TIS​​

​​​Aν χρειάζεστε ​διερμηνέα, παρακαλείστε να τηλεφωνήσετε στην Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (Εθνική Υπηρεσία TIS) στο 131 450 και ζητήστε να τηλεφωνήσουν NCAT στο 1300 006 228.

βίντε​ο

Long overdue rent
Managing my sisters affairs
My home has not been built properly
A licensing issue
Return to top of page Back to top